Soczewki skupiające

Soczewki skupiające

Rysunek przedstawia różne rodzaje soczewek wypukłych. Takie soczewki umieszczone w powietrzu skupiają padające na nie światło. Prostą przeprowadzoną przez ośrodki O1 i O2 obu kul nazywamy główną osią optyczną. Wiązka promieni równoległych do głównej osi optycznej po przejściu przez soczewkę skupiającą – zostaje skupiona w jednym punkcie, zwanym ogniskiem soczewki.

Soczewki skupiające

Charakteryzują ją dwa ogniska rzeczywiste – położone po przeciwnych stronach soczewki punkty, w których przecinają się po przejściu przez soczewkę promienie padające na nią równolegle do głównej osi optycznej.